ravago veliki

Zaštita breskve i nektarine

Zaštita breskve i nektarine

Opasnost vreba od gljivičnog sušenja cvetova i grančica i tripsa.

U vreme cvetanja koštičave voćne vrste su osetljive na napad gljive prouzrokovača sušenja cvetova i grančica (Monilia laxa). U vlažnim uslovima dolazi do sporulacije patogena, a infekcija se ostvaruje preko žiga tučka. S obzirom da se navedene koštičave voćne vrste nalaze u osetljivoj fazi, pred najavljene padavine, proizvođačima se preporučuje primena fungicida 

Cormax (0,03 %) + FitoFert Bor Max 20 (1,0 kg/ha) + FitoFert Bioflex-L (2,0 l/ha)

U voćnjacima u kojima su breskva i nektarina u precvetavanju savetuje se  primena fungicida 

Dithane M 45 (2,5 kg/ha) + Systhane 240 EC (0,2 l/ha) + FitoFert Humistart (2,0 l/ha)

Vizuelnim pregledom i metodom otresanja cvetova registrovano je prisustvo imaga tripsa (Thrips sp.).   

U toku je početak piljenja larvi tripsa. Larve tripsa nanose velike štete ishranom na tek zametnutim plodovima nektarina, što za posledicu ima pojavu nekroze i deformisanje plodova. Prilikom daljeg porasta napadnuti plodovi pucanju i iz njih curi smola. U cilju suzbijanja ovih štetočina proizvođačima se preporučuje primena insekticida Teppeki (0,14 kg/ha) koji treba dodati gore navedenim fungicidima. 

Tretman obaviti samo u sortimentu koji se nalazi u fazama precvetavanja i gde nema prisustva polinatora.

Izvor:Agrosvet

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera