ravago veliki

Zaštita ratarskih useva od korova i bolesti

Zaštita ratarskih useva od korova i bolesti

Korovi pretnja kukuruzu, soji i suncokretu. U usevima pšenice i ječma mmoguće gljivične infekcije.

PŠENICA I JEČAM

Najavljeno nestabilno vreme sa padavinama može dovesti do ostvarenja povoljnih uslova za infekciju gljivicom prouzrokovačem fuzarioze klasa (Fusarium graminearum). Proizvođačima se preporučuje obilazak parcela i ukoliko se utvrdi početak cvetanja (5% klasova sa izbačenim prašnicima) pre padavina izvršiti hemijski tretman fungicidima. Istovremeno u pojedinim regionima se registruje prisusutvo štetnih insekata (žitna pijavica-lema, trips, vaši…), ratarima se savetuje primena kombinacije: 

Acanto Plus (0,6 l/ha) + Funomil (0,3 kg/ha) ili Prosaro 250 EC (0,75 - 1 l/ha) ili Excorta plus (0,6 l/ha) + Vantex 60 CS (60 ml/ha) +  FitoFert Speed G (3,0 l/ha)  

SOJA

U cilju efikasnog suzbijanja svih najopasnijih širokolisnih jednogodišnjih i višegodišnjih korovskih biljaka preporučuje se kombinacija: 

Dynox (80 g/ha) + Bentamark (3,0 l/ha) + Symphony (8 g/ha) + Fitofert Speed S (3,0 l/ha)

SUNCOKRET I SOJA

Za suzbijanje svih izniklih jednogodišnjih i višegodišnjih uskolisnih korova, kao i folijarnu prihranu savetuje se primena kombinacije:

Kletox (1,7 l/ha) ili Floyd (1,3 l/ha) +FitoFert Speed S (3,0 l/ha) + Fitofert Bor max 20 (1,0 kg/ha)

KUKURUZ

Za potpuno suzbijanje izniklih svih uskolisnih i širokolisnih, jednogodišnjih i višegodišnjih korovskih biljaka do faze razvoja 6. lista kukuruza uz folijarnu prihranu, preporučujemo primenu

Principal Plus (0,440 kg/ha) + Trend 90 (0,1%) +FitoFert Speed (3,0 l/ha)

Izvor:Agrosvet

 

 

Poslednja izmena
Sledeći članak
Zaštita vinove loze
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera