ravago veliki

Zaštite suncokret, kukuruz i soju na vreme

Zaštite suncokret, kukuruz i soju na vreme

Najefikasnija zaštita useva posle setve a pre nicanja ostvaruje se kombinovanom primenom nekoliko herbicida.

SUNCOKRET - Za suzbijanje svih ekonomski najopasnijih semenskih korova posle setve, a pre nicanja suncokreta preporučuje se primena kombinacije herbicida Mont 960 EC (1,2 l/ha) + Terbis 500 (1,0 l/ha) + Girasolin (1,0 l/ha)

KUKURUZ - Uspešna zaštita u prvim fazama razvića kukuruza i uklanjanje konkurencije korovskih biljka, nakon setve a pre nicanja, ostvaruje se primenom kombinacije  Mont  960 EC (1,4 l/ha) + Terbis 500 (2,0 l/ha) ili gotovom kombinacijom Mont Plus (4,0 – 4,5 l/ha)

SOJA - Za suzbijanje svih ekonomski najopasnijih semenskih korova posle setve, a pre nicanja soje preporučujemo primenu kombinacije herbicida: Sencor Plus (0,4 l/ha) + Mont 960 (1,0 - 1,2 l/ha)  ili Frontier super (1,2 l/ha) + Sencor Plus (0,4 l/ha)

Izvor:Agrosvet

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera