ravago veliki

Zaštiti breskvu i jabuku od štetočina

Zaštiti breskvu i jabuku od štetočina

U zasadima breskve i nektarine treba obaviti zaštitu od tripsa i pepelnice, a jabuku treba štititi od čađave krastavosti i pepelnice.

Prve prave prolećne temperature vazduha omogućile su dalje kretanje sokova i razviće voća, pre svega breskve i jabuke. Trenutno se  zasadi breskve i nektarine nalaze se u fazi roze balona, te je  preporuka proizvođačima je da izvrše hemijski tretman u cilju suzbijanja tripsa i pepelnice kombinacijom Lanate 90(0,5 kg/ha) + Karathane Gold 350 EC (0,4 l/ha) ili Systhane 240 SC (0,2 l/ha). Ovoj kombinaciji neophodno je dodati mikroelemente i bioregulatore kroz preparate FitoFert Combivit 20 (2,0 kg/ha) + FitoFert Humistart (3,0 l/ha). 

U većini lokaliteta jabuka se nalazi u fenofazi „mišije uši“. Preporuka proizvođačima je da izvrše preventivni hemijski tretman u cilju sprečavanja primarnih infekcija čađave krastavosti (V. inaequalis) i pepelnice jabuke (Podosphaera leucotricha) kombinacijom preventivnih fungicida: Dithane M45 ili Penncozeb WG (2,5 kg/ha) + Karathane Gold 350 EC (0,5 l/ha).

Pre izvođenja mera hemijske zaštite neophodno je proučiti uputstvo proizvođača o primenjivanom preparatu, a prilikom tretmana obavezno je poštovanje svih mera lične zaštite (zaštitna oprema – naočare, maska, rukavice), dok posle aplikacije  postupati sa iskorišćenom ambalažom u skladu sa pravilima o odlaganju otpada.

Izvor:Agrosvet

 

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera