ravago veliki

Zaštitite voćke na vreme

Zaštitite voćke na vreme

U voćnim zasadima aktuelna je zaštita svih voćnih vrsta.

U saradnji sa prognozno-izveštajnom službom izdato je obaveštenje poljoprivrednicima o zaštiti voća u ovom periodu. Preporuke za zaštitu svake pojedinačne sorte voća možete pronaći u nastavku teksta: 

JABUKA

Nestabilne vremenske prilike prognoziraju se i za naredne dane. Preporučuje se primena kombinacije preventivnih i sistemičnih preparata protiv gljivice Venturia inaequalis. U zaštiti od prouzrokovača pepelnice (Podosphaera leucotricha), takođe treba primeniti sistemični ili translaminarni fungicid. U cilju zaštite od jabukinog smotavca (Carpocapsa pomonella), ali i lisnih vaši  u ovoj fazi razvoja preporučuje se insekticid, pa voćarima preporučujemo:

Indar 5 EW (0,01%) + Fiesta (0,75 kg/ha) ili Hillan (0,1%) + Postalon 90 SC (0,1 %) + Reldan 22 EC (0,25 %) + FitoFert Cal Amino 15 (3,0 l/ha)

KRUŠKA

Vizuelnim i pregledom pod binokularom, utvrđeno je prisustvo svih razvojnih stadijuma obične kruškine buve (Cacopsylla pyri). Registrovani imago je imago druge letnje generacije, pa se proizvođačima preporučuje tretman radi suzbijanja odraslih, ali i larvi kombinacijom insekticida, uz dodatak okvašivača. U cilju zaštite kruške od gljive prouzrokovača čađave krastavosti kruške (Venturia pyrina) može se preporučiti tretman :

Pyrus 400 SC (1,0 l/ha) ili Syllit 400 SC (2,0 l/ha) + Penncozeb WG (0,25 %) + Movento 100 SC (0,15 %) +FitoFert Cal Amino 15 (3,0 l/ha)

VINOVA LOZA

Vinova loza se u zavisnosti od područja nalazi u različitim fazama (puno cvetanje, precvetavanje) u kojoima je izuzetno osetljiva na infekcije prourokovača plamenjače vinove loze (Plasmopora viticola) i pepelnice vinove loze (Uncinula necator). S obzirom na obilne padavine u prethodnom periodu i visoku vlažnost kao i temperature vazduha koje su pogodne za sekundarne zaraze, kao i prisustvo štetnih insekata (cigaraš, moljci, cikade…), to u fazi precvetavanja vinogradarima preporučuje primena kombinacije

Fostonic 80 WP (0,2 %) + Captan 80 WG (0,2 %) + Luna Experience (0,04 %) +Byfin 100 EC (0,04 %) + FitoFert Humisuper Plus (3,0 l/ha) + FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha)

BRESKVA I NEKTARINA                                                                                                                                                                                                                           

U ovoj fazi razvoja breskve su osetljive na infekciju od strane gljive prouzrokovača šupljikavosti lišća kaštičavog voća (Stigmina carpophila) i pepelnice breskve (Sphaerotecha pannosa var. persicae). U cilju zaštite lisne mase, pre najavljenih padavina, preporučuje se fungicidni tretman. Istovremeno, u zaštiti od breskvinog moljca i lisnih vaši, preporučujemo primenu kombinaciju:

 Dithane DG Neo Tec (0,2- 0,3%) + Postalon 90 SC (0,1 %) + Afinex 20 SP (0,3 %) +  FitoFert Aminoflex (2,0 l/ha) + FitoFert Calcium Organo 30 (3,0 kg/ha)

TREŠNJA I VIŠNJA                                                                                                

Najavljeno nestabilno vreme sa pljuskovima omogućiće povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem mrke truleži ploda (Monilinia fructigena). Istovremeno, na feromonskim klopkama se beleže ulovi imaga trešnjine muve (Rhagoletis cerasi). Proizvođačima se preporučuje primena kombinacije:

Captan 80 WG (0,2 %) ili Capi (0,3 %) + Indar 5 EW ( 1,5 l/ha) + Afinex 20 SP (0,04 %) + FitoFert Calcium Organo 30 (3,0 kg/ha)

dok se za sorte trešanja koje će se brati u narednih 7 do 10 dana preporučuje primena kombinacije:

Luna Experience (0,6 l/ha) + Exirel (0,07 %) + Vin Film (0,3 l/ha) + FitoFert Calcium Organo 30 (3,0 kg/ha)

ŠLJIVA 

Vizuelnim pregledom zasada registruju se sveže položena jaja kao i jaja pred piljenje šljivinog smotavca (Grapholita funebrana). U cilju sprečavanja ubušivanja larvi u plodove proizvođačima se preporučuje primena insekticida. Vremenski uslovi  pogoduju ostvarenju   infekcije patogenima lista, prouzrokovača šupljikavosti  lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i plamenjače šljive (Polystigma rubrum). Pre najavljenih padavina, potrebno je izvršiti tretman: 

Capi (0,3 %) + Funomil WG (0,05%) + Reldan 22 EC (0,2 %) ili Grom (0,03%) +  FitoFert Calcium 15 (5,0 l/ha)

LESKA

U ovoj fazi razvoja ploda ženka lešnikovog  surlaša (Curculio nucum) pravi otvore na plodu u koje polaže jaja. Larva se razvija unutar ploda i crvljivi plodovi otpadaju. U cilju suzbijanja imaga pre polaganja jaja preporučuje se primena insekticida. Takođe je potrebno primeniti i fungicide u cilju zaštite mladih plodova protiv razvoja truleži (Monilia fructigena, Sclerotinia coryle…). Razvoju ovog patogena odgovaraju padavine i povećana vlažnost te je potrebno s obzirom na prethodne, a i najavljene padavine, zajedno sa insekticidom dodati i fungicide, pa je savet primena kombinacije:

Systhane 240 EC (0,02 %) + Penncozeb WG (0,25 %) + Nurelle D/Despot (0,1 %) + FitoFert Calcium 15 (3,0 l/ha) + FitoFert Humisuper Plus (2,0 l/ha)

MALINA

Nestabilne vremenske prilike sa padavinama mogu stvoriti povoljne uslove za infekciju prouzrokovačem sive truleži (Botrytis cinerea) i prouzrokovačem ljubičaste pegavosti izdanaka i pupoljaka maline (Didymella applanata). U cilju zaštite maline proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina, a u fazi punog cvetanja i početka formiranja plodova izvrše tretman:

Luna Sensation (0,06 %) + FitoFert Humistart (0,2 %) + FitoFert Calcium Organo 30 (0,2 %)

KUPINA 

U ovoj fazi razvoja, očekivane padavine narednih dana će omogućiti optimalne uslove  za ostvarivanje infekcije prouzrokovača sive truleži plodova (Botrytis cinerea). Proizvođačima se preporučuje da pre najavljenih padavina obave zaštitu u zasadima kupine primenom fungicida tzv. botriticida. Ovakve vremenske prilike pogoduju i širenju  rđe izdanaka i lista kupine (Kuehneola uredinis) i  purpurne pegavosti kupine (Septocyta ruborum). Za suzbijanje navedenih patogena u ovoj fazi pred cvetanje – početak cvetanja preporučuje se primena fungicida: 

Pyrus 400 SC (0,20 %)  +  Queen (0,075%) + FitoFert Humistart (0,2 %) + FitoFert Calcium Organo 30 (0,2 %)

Ukoliko je u zasadu faza punog cvetanjai početak formiranja ploda, voćarima savetujemo primenu kombinacije:

Luna Sensation (0,06 %) + FitoFert Humistart (0,2 %) + FitoFert Calcium Organo 30 (0,2 %)

Vizuelnim pregledom u zasadima kupine registrovana je rutava buba na cvetovima. Ovaj štetni insekat se hrani cvetnim delovima, pa može značajno da smanji prinos i kvalitet plodova. Proizvođačima kupine se preporučuje da u prepodnevnim satima pregledaju svoje zasade. Ako se ustanovi prisustvo rutave bube na cvetovima, u zasadu postaviti plave ili bele lovne posude sa vodom i menta bombonom ili voćnim sirupom, sa ciljem izlovljavanja ove štetočine.

Izvor:Agrosvet

 

 

Poslednja izmena
Tagovi: zaštite voćke
Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera