ravago veliki

Zaštititi uljanu repicu od buvača

Zaštititi uljanu repicu od buvača

Usevi iz prvih rokova setve se nalaze u fazi nicanja, a insekti su primećeni na površinama sa samoniklom uljanom repicom na području Bačke Topole.

Imago buvača i štete

Na području delovanja RC Bačka Topola usevi uljane repice iz prvih rokova setve ( poslednja dekada avgusta) nalaze se u fazi nicanja ( BBCH 08-10). Na površinama gde je prisutna samonikla uljana repica registrovana je pojava buvača ( Phyllotreta spp.)

Značajne štete od buvača nastaju pri povoljnim vremenskim prilikama , u uslovima tople i suve jeseni.Štete se ogledaju u usporavanju rasta biljaka i povećanja osetljivosti na izmrzavanje.Najače napadnuti usevi su oni u blizini  prošlogodišnjih useva uljane repice. Hladno vreme i duži kišni period nepovoljno deluju na ovu štetočinu.

Preporuka za proizvođače je da u narednom periodu kontinuirano  pregledaju useva uljane repice na prisustvo ove štetočine.

RC Bačka Topola nastavlja sa praćenjem ovog štetnog organizma.

(PIS)

 

Vojvodina Agrar
Poljoprivrednik
NS tim
Savet za stampu
Poljoprivreda info
Poljosfera